Cam kết của Shelton

Ngày: 09-04-2015

Shelton đảm bảo quyền lợi và chất lượng đầu ra cho các học viên của mình. Nếu không đạt kết quả học tập, học viên sẽ được học lại miễn phí hoặc được bổ trợ thêm kiến thức và kỹ năng mình còn yếu kém.

Điều kiện đảm bảo đầu ra:

  • Học viên có thái độ học tập chăm chỉ và nghiêm túc tại Trung tâm.

  • Học viên phải tham dự ít nhất trên 85% tổng số buổi học trong khóa học và hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra của Trung tâm. Cụ thể là học viên không được nghỉ quá 4 buổi học ở tất cả các khóa. Riêng với khóa luyện thi IELTS học sinh không được nghỉ quá 2 buổi.

  • Học viên phải làm đầy đủ tất cả các bài tập về nhà. 

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM KHÓA HỌC

Bạn muốn?

Đăng ký trực tuyến

Nhận các tài liệu học và chương trình khuyến học

Tham dự hội thảo sắp tới của Shelton

Đăng ký khóa học miễn phí