• Cam kết của Shelton

    Cam kết của Shelton

    Shelton đảm bảo quyền lợi và chất lượng đầu ra cho các học viên của mình. Nếu không đạt kết quả học tập, học viên sẽ được học lại miễn phí hoặc được bổ trợ thêm kiến thức và kỹ năng mình còn yếu kém.

1 - 1 / 1  Trang: