Catherine Charlotte Olivia Casey

Ngày: 13-09-2017

                 

    Chứng nhận:

     •    Đến từ Anh Quốc
     •    Cử nhân khoa học
     •    Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh TEFL
     •    04 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

 

Xin chào! Tôi là Olivia , tôi đến từ Anh Quốc.

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM KHÓA HỌC

Bạn muốn?

Đăng ký trực tuyến

Nhận các tài liệu học và chương trình khuyến học

Tham dự hội thảo sắp tới của Shelton

Đăng ký khóa học miễn phí