Shelton's English programs offer guaranteed results

 • English for Infants (From 3 to 5 years old)

  English for Infants (From 3 to 5 years old)

 •     ENGLISH FOR KIDS   (FROM 6-12 YEARS OLD)

      ENGLISH FOR KIDS   (FROM 6-12 YEARS OLD)

 • ENGLISH FOR TEENS   (FROM 13 TO 17 YEARS OLD)

  ENGLISH FOR TEENS   (FROM 13 TO 17 YEARS OLD)

 • IELTS – TOEFL PREPARATION

  IELTS – TOEFL PREPARATION

 • CORPORATE ENGLISH LANGUAGE TRAINING

  CORPORATE ENGLISH LANGUAGE TRAINING

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM KHÓA HỌC

Meet our team

SEE SHELTON IN ACTON
Teacher's & student's testimonial about Shelton

Watch videos

Student opinions

 • Bạn Nguyễn Trường An - IELTS 8.0 - 14 tuổi

  Xin chào, Mình tên là Nguyễn Trường An. Mình là học sinh trung học Hạ Long, Quảng Ninh. Mình là học sinh lớp junior của trung tâm ngoại ngữ Shelton. Mình đã theo học ở trung tâm được nhiều năm.

  Bạn Nguyễn Trường An - IELTS 8.0 - 14t

  View more
 • Chị Nguyễn Thị Kim Nhàn

  Gia đình chúng tôi rất chú trọng đến việc học Tiếng Anh của cháu Mai Thương nên đã cho cháu học Tiếng Anh từ sớm, tuy nhiên chỉ tới khi cháu học tập tại Trung tâm Anh ngữ Shelton gần một năm trở lại đây,

  Chị Nguyễn Thị Kim Nhàn

  PH cháu Mai Thương - IELTS 7.5

                                                   

  View more
Learning

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM KHÓA HỌC

Do you want to?

Register online

Receive learning materials & promotions

Attend an upcoming Shelton workshop

Sign up for free courses