Shelton Rewards

Ngày: 09-05-2015

SHELTON REWARDS - Khách hàng thân thiết

Chương trình Shelton Rewards - Khách hàng thân thiết là tên gọi của chương trình dành cho tất cả học viên mới và hiện tại của Shelton.
Học viên được tặng quà ngay từ khóa học đầu tiên và áp dụng giảm học phí cho các khóa tiếp theo, được áp dụng cho khoá học tiếng Anh trẻ em.
Các thành viên gia đình cùng học tại Shelton sẽ được tặng 7(*) học phí mỗi khoá học cho mỗi người (giảm trừ sẽ được tính sau các khuyến mãi khác).
Trường hợp học viên dừng khóa học tại Shelton, thông tin về các khóa học mà các học viên đã đóng phí sẽ được giữ nguyên trong vòng 6 tháng (sau thời hạn trên sẽ được tính lại từ đầu). 

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM KHÓA HỌC

Do you want to?

Register online

Receive learning materials & promotions

Attend an upcoming Shelton workshop

Sign up for free courses