Marianne Clausen

Ngày: 13-09-2017

                 

    Chứng nhận:

     •    Đến từ Đan Mạch
     •    Cử nhân giáo dục chuyên ngành Trung học cơ sở
     •    Chứng chỉ Giâng dạy tiếng Anh TESOL
     •    03 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

 

Xin chào! Tôi là Marianne , tôi đến từ Đan Mạch.

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM KHÓA HỌC

Bạn muốn?

Đăng ký trực tuyến

Nhận các tài liệu học và chương trình khuyến học

Tham dự hội thảo sắp tới của Shelton

Đăng ký khóa học miễn phí