Marcus Alexander Richard Kelly

Ngày: 12-09-2017

                 

    Chứng nhận:

     •    Đến từ Anh Quốc
     •    Cử nhân chuyên ngành điện ảnh và nghệ thuật
     •    Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh TEFL
     •    05 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

 

 

Đăng ký học thử miễn phí

Bạn muốn?

Đăng ký trực tuyến

Nhận các tài liệu học và chương trình khuyến học

Tham dự hội thảo sắp tới của Shelton

Đăng ký khóa học miễn phí