• Shelton Hà Nội
 • Shelton Hải Phòng
 • Shelton Quảng Ninh
 • Shelton Phú Thọ
 • 1

  Address: No. 40, Lane 2 Vuong Thua Vu Street, Thanh Xuan District, Ha Noi

  Phone: 024 7306 2688 / 04 7308 2688

  Hotline: 0906 266 338

  Email: info@shelton.edu.vn

Một số hình ảnh về Shelton

 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • 1

  Addreess: No. 43 Chua Hang Street, Le Chan District, Hai Phong City

  Phone: 0225 6262 333

  Hotline: 0934 423 233

  Email: shelton.haiphong@shelton.edu.vn

Một số hình ảnh về Shelton

 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • 1

  Shelton Ha Long

  Address: No 152, Nguyen Van Cu Street, Hong Hai District, Ha Long

  Phone: 0203 3812 911

  Hotline: 0944 556 538

  Email: shelton.halong@shelton.edu.vn

 • 2

  Shelton Bai Chay

  Address: Group 5  Block 9, Bai Chay District, Ha Long

  Phone: 0203 3640 516

  Hotline: 0936 829 358

  Email: shelton.baichay@shelton.edu.vn

 • 3

  Shelton Uong Bi

  Address: Group 18 Block 3, Trung Vuong District, Uong Bi

  Phone: 020 3356 7999

  Hotline: 0886 309 988

  Email: shelton.uongbi@shelton.edu.vn

 • 4

  Shelton Mao Khe

  Address: Group 1, Vinh Xuan Block, Mao Khe District, Dong Trieu Town

  Phone: 0203 3584 112

  Hotline: 0906 110 136

  Email: shelton.maokhe@shelton.edu.vn

 • 5

  Shelton Cam Pha

  Address: No 178, Vo Huy Tam Street, Cam Trung District, Cam Pha

  Phone: 020 3371 8388

  Hotline: 0942 606 116

  Email: shelton.campha@shelton.edu.vn

Một số hình ảnh về Shelton

 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton

Address: No 37, Nguyen Du Street, Nong Trang District, Viet Tri

Phone: 0210 6337 979

Hotline: 0989 377 878

Email: shelton.phutho@shelton.edu.vn

Một số hình ảnh về Shelton

 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton
 • Hình ảnh về Shelton