• Phương pháp đào tạo của Shelton

    Phương pháp đào tạo của Shelton

    Shelton phấn đấu hết mình để trở thành một tổ chức giáo dục đi đầu trong việc tiếp cận, phương pháp, nội dung đào tạo mới và chuẩn mực nhất, qua đó giúp các em học sinh Việt Nam có một môi trường học tập bổ ích, trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng vận dụng tiếng Anh một cách tối ưu nhất. 

1 - 1 / 1  Trang: