Lịch khai giảng tại các trung tâm anh ngữ Shelton

Khóa học Lịch khai giảng Ngày bắt đầu Thời gian(h) Học phí Đăng ký
Tiếng Anh Giao tiếpTrung cấp GĐ1 - BC 19:30 - 21:00 Mon, Wed 03/04/2017 36 4,000,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Mẫu giáo Sơ cấp GĐ2 BC 15:30 - 17:00 Sat, Sun 09/04/2017 36 4,200,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Thiếu niên Trung cấp GĐ1 - BC 17:30 - 19:00 Tue, Sun 11/04/2017 36 3,500,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Trẻ em Trung cấp GĐ2 - BC 15:30 - 17:00 Tue, Thu 36 3,500,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Trẻ em Cao cấp GĐ2 BC 8:30 - 10:00 Sat, Sun 22/04/2017 36 3,500,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Trẻ em Trung cấp GĐ1 - BC 8:30 - 10:00 Sat, Sun 23/04/2017 36 3,500,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Trẻ em Cao cấp GĐ1 - BC 17:30 - 19:00 Tue, Sat 25/04/2017 36 3,500,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Get Ready for IELTS GĐ3 - BC 17:30 - 19:00 Sat 29/04/2017 36 4,700,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Trẻ em Trung cấp GĐ2 BC 17:30-19:00 Tue, Thu 29/04/2017 36 3,500,000 VNĐ Đăng ký
1 - 9 / 9  Trang: