Lịch khai giảng tại các trung tâm anh ngữ Shelton

Khóa học Lịch khai giảng Ngày bắt đầu Thời gian(h) Học phí Đăng ký
Tiếng Anh Trẻ em Sơ Trung cấp GĐ1 HN 14:00 - 17:00 Sat 01/04/2017 36 4,500,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Trẻ em Tiểu học Tiền đề GĐ1 HN 18:00 - 19:30 Mon, Wed 17/04/2017 36 4,000,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Thiếu niên Sơ Trung cấp GĐ1 HN 17:30 - 19:00 Wed, Fri 21/04/2017 36 3,900,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Thiếu niên Sơ Trung cấp GĐ3 HN 17:30 - 19:00 Tues, Thur 27/04/2017 36 4,200,000 VNĐ Đăng ký
1 - 4 / 4  Trang: