Lịch khai giảng tại các trung tâm anh ngữ Shelton

Khóa học Lịch khai giảng Ngày bắt đầu Thời gian(h) Học phí Đăng ký
IELTS for Graduation GĐ 3 HP 19:30 - 21:00 Wed, Fri 05/04/2017 36 3,000,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng anh Trẻ em Sơ cấp GĐ3 HP 17:45 -19:15 Tues, Thurs 11/04/2017 36 3,000,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng anh Thiếu niên Sơ cấp GĐ2 HP 17:30 - 19:00 Wed, Fri 14/04/2017 36 2,800,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Trẻ em Sơ Trung cấp GĐ3 HP 17:30 - 19:00 Wed, Fri 23/04/2017 36 2,800,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Thiếu niên Cao cấp GĐ2 HP 19:00-21:00 Fri 28/04/2017 36 3,700,000 VNĐ Đăng ký
1 - 5 / 5  Trang: