• 36

    36 "Kế Chào hỏi" trong Tiếng Anh

    Tiếng Anh giao tiếp – Các cách chào hỏi khác nhau đối với các đối tượng khác nhau: lần đầu gặp gỡ, bạn bè lâu ngày gặp lại hoặc chào hỏi trong kinh doanh.

  • Các mẫu câu thông dụng khi viết e-mail thương mại

    Các mẫu câu thông dụng khi viết e-mail thương mại

    Các bạn thân mến, việc giao tiếp với các đối tác, đồng nghiệp người nước ngoài bằng e-mail hiện nay trở nên vô cùng thông dụng. Văn phong khi viết email thương mại có những khác biệt so với khi viết e-mail cho bạn bè, người quen ...

1 - 2 / 2  Trang: