Lịch khai giảng tại các trung tâm anh ngữ Shelton

Khóa học Lịch khai giảng Ngày bắt đầu Thời gian(h) Học phí Đăng ký
Tiếng Anh Thiếu niên Sơ cấp GĐ1 HL 8:30 - 10:00 Sat, Sun 01/04/2017 36 3,500,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Trẻ em Trung cấp GĐ2 HL 8:30 - 10:00 Sat, Sun 01/04/2017 36 3,500,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Trẻ em Sơ cấp GĐ3 HL 17:30-19:00 Thurs, Sun 08/04/2017 36 3,500,000 VNĐ Đăng ký
Tiếng Anh Trẻ em Sơ cấp GĐ1 HL 15:30 - 17:00 Sat, Sun 22/04/2017 36 3,500,000 VNĐ Đăng ký
1 - 4 / 4  Trang: