• Bạn Nguyễn Trường An - IELTS 8.0 - 14 tuổi

  Bạn Nguyễn Trường An - IELTS 8.0 - 14 tuổi

  Xin chào, Mình tên là Nguyễn Trường An. Mình là học sinh trung học Hạ Long, Quảng Ninh. Mình là học sinh lớp junior của trung tâm ngoại ngữ Shelton. Mình đã theo học ở trung tâm được nhiều năm.

  Bạn Nguyễn Trường An - IELTS 8.0 - 14t

 • Chị Nguyễn Thị Kim Nhàn

  Chị Nguyễn Thị Kim Nhàn

  Gia đình chúng tôi rất chú trọng đến việc học Tiếng Anh của cháu Mai Thương nên đã cho cháu học Tiếng Anh từ sớm, tuy nhiên chỉ tới khi cháu học tập tại Trung tâm Anh ngữ Shelton gần một năm trở lại đây,

  Chị Nguyễn Thị Kim Nhàn

  PH cháu Mai Thương - IELTS 7.5

                                                   

1 - 2 / 2  Trang: